Όροι και προϋποθέσεις

Το www.thegreekgrocery.gr είναι τo ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτύου, της ελληνικής Μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την επωνυμία «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» (ΑΦΜ:801464250 , Αριθμός ΓΕΜΗ: 157409836000), που εδρεύει στo  Δήμο Kοζάνης, επί της οδού , Γ. Λασσάνη, αρ.2, Κρόκος και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και μέσω διαδικτύου βρώσιμων ειδών και λοιπών. Ο πελάτης επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6955808035 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Κάθε χρήση της σελίδας www. thegreekgrocery.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς.

1. Όροι Χρήσης

Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις τρέχουσες συνθήκες. Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα ‘Οροι Χρήσης, για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

2. Περιορισμός ευθύνης

H «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.thegreekgrocery.gr και που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της προϊόντα και υπηρεσίες με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια.

Η«The Greek Grocery Single Member P.C.»  εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της  (παραλαβής, αποθήκευσης).

Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» φροντίζει για τον συνεχή ανεφοδιασμό με προϊόντα, αλλά δε δύναται να δεσμευτεί για την παράδοση της παραγγελίας στο σύνολο της, εάν παρουσιαστούν ελλείψεις στις αποθήκες. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύεται για την ενημέρωση των πελατών, σε περίπτωση ελλείψεων.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτούς και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση των δικτυακών τόπων. Επίσης η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thegreekgrocery.gr.

Στην «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» προσπαθούμε να συλλέγουμε και να εμφανίζουμε αξιόπιστα στοιχεία στα ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο καταναλωτής καλείται να ελέγχει πριν καταναλώσει ένα προϊόν τις πληροφορίες συστατικών που αναγράφονται πάνω στο προϊόν παρέχοντας ειδική προσοχή στα αλλεργιογόνα.  Ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους που αφορούν την αντικατάσταση κωδικών, κάποιες φορές οι πληροφορίες της ιστοσελίδας να διαφέρουν από τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος. Οι ανωτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα δεν αντικαθιστούν τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα των προϊόντων και σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν οι πληροφορίες της ετικέτας. Τη δε ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων των ετικετών, φέρουν αποκλειστικώς οι παραγωγοί των προϊόντων αυτών και όχι η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.».

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη «The Greek  Grocery  Single Member P.C.»  ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» ή/και www.thegreekgrocery.grή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.thegreekgrocery.grδε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Υποχρεώσεις Χρήστη

Χρήση του eshop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε χρήστης τεκμαίρεται ότι πληροί τα ως άνω κριτήρια, τόσο ο ίδιος όσο και ο εντεταλμένος από τον χρήστη για παραλαβή της παραγγελίας. Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς δεν μπορεί να προβεί σε οποιουδήποτε είδους έλεγχο των στοιχείων.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thegreekgrocery.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και το ηλεκτρονικό κατάστημα της «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5. Διαδικασία Παραγγελίας

Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας και στη συνέχεια επιλέγετε ‘Ολοκλήρωση’ . Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας: όνομα προϊόντος, κωδικός, τιμή ανά τεμάχιο, επιθυμητή ποσότητα, μερικό σύνολο, έξοδα αποστολής, μεταφορικά έξοδα, τελικό σύνολο.

Μεταβάλλοντας την ποσότητα αγοράς: Σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα σε κάποιο είδος, πληκτρολογείτε την επιθυμητή ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ‘ενημέρωση ποσότητας στο καλάθι και η ποσότητα των ειδών που σας ενδιαφέρουν ανανεώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποιο από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο ‘διαγραφή προϊόντος από το καλάθι και αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα των αγορών σας.

Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε, προχωράτε στο ‘Ολοκλήρωση Παραγγελίας’ κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Αμέσως εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα) και τη μέθοδο πληρωμής. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας, επιλέγετε έναν από τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται.

Σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας πρέπει να έχει προηγηθεί η αποδοχή των όρων χρήσης, διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας.

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό email στο λογαριασμό σας, με τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δε λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι σε διαθεσιμότητα και εφόσον υπάρχει απόθεμα. Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» μπορεί, κατά την εμπορική της πολιτική, να καθορίζει το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά συναλλαγή σε περιπτώσεις προσφορών. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο www.thegreekgrocery.gr κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας.

Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή αριθμητικά λάθη, στις περιγραφές, τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις στο www.thegreekgrocery.gr. Σε περίπτωση λάθους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση αυτού, το συντομότερο δυνατόν.

Οι τιμές και οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Υπάρχει δε η περίπτωση να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6. Αποστολή & Παράδοση προϊόντων

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στον τόπο που εσείς υποδεικνύετε στη φόρμα παραγγελίας. Σε δύο εργάσιμες μέρες από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, το «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» αποστέλλει με κούριερ την παραγγελία στη διεύθυνση παράδοσης που έχει οριστεί από τον αγοραστή. Στην περίπτωση που o αγοραστής θέλει να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης των αγορασμένων προϊόντων άλλος από τον τρόπο παράδοσης που προσφέρει το «The Greek  Grocery  Single Member P.C.», τότε ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει τυχόν συμπληρωματικά έξοδα παράδοσης.

  • Για χερσαίους προορισμούς ο χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες.
  • Για τη νησιωτική Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης είναι 2-5 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τις συγκοινωνιακές ιδιαιτερότητες στα δρομολόγια των πλοίων.
  • Για περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο.
  • Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.α.
  • Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσει

Για τα μη άμεσα διαθέσιμα προϊόντα η αποστολή των προϊόντων από την «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή.

Οι παραδόσεις γίνονται στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει. Εξαίρεση αποτελούν οι δυσπρόσιτες περιοχές όπου πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το τοπικό κατάστημα κούριερ. Σε σπάνιες περιπτώσεις η παραλαβή θα γίνεται από το προαναφερθέν τοπικό κατάστημα.

Η«The Greek Grocery Single Member P.C.». εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών.

7. Κόστος, τρόποι Πληρωμής & Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Κάθε προϊόν αναγράφει ευκρινώς την τιμή πώλησής του στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Στην αναγραφόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.

Αφού επιβεβαιώσετε τα είδη και την ποσότητα που επιθυμείτε να αποκτήσετε, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας επιλέγοντας τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

α) Άμεση τραπεζική μεταφορά

Τράπεζα Πειραιώς

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: The Greek Grocery Single Member P.C. IKE.

ΙΒΑΝ: GR1301712380006238151034860

Αριθμός λογαριασμού: 6238151034860

Η παραγγελία θα δρομολογηθεί μετά από επιβεβαίωση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό.  Αν χρησιμοποιείτε webanking μπορείτε να κάνετε την κατάθεση του ποσού και να μας στείλετε την απόδειξη με email. Τυχόν έξοδα της τράπεζας βαρύνουν τον καταθέτη.

β) Με ηλεκτρονική πληρωμή (online πληρωμή) στην πλατφόρμα της Τράπεζα Πειραιώς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.thegreekgrocery.gr. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro.

γ) Aντικαταβολή μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας. Η χρέωση είναι 2,5€.

Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή/και παραλείψεις τρίτων και ιδίως για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή οιασδήποτε φύσης τεχνικά προβλήματα κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών εκ μέρους της εκδότριας Τράπεζας της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.  Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

8. Έξοδα αποστολής

Η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» συνεργάζεται με τις εξής εταιρείες ταχυμεταφορών (κούριερ)

ΕΛΤΑ courier και Γενική Ταχυδρομική για αποστολές εντός Ελλάδας

Τα έξοδα αποστολής, και σύμφωνα με τις χρεώσεις των εταιρειών ταχυμεταφορών,

εντός Ελλάδος  είναι:

α) 3€ για παραγγελίες έως 34€ και μέχρι 2κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 1ευρώ ανά κιλό.

β) ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 34€ και μέχρι 2κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 1ευρώ ανά κιλό

9. Επιστροφή–Αντικατάσταση Προϊόντων

Για επιστροφές που οφείλονται σε λάθος της «The Greek  Grocery  Single Member P.C.» , ο πελάτης επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6955808035 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Δηλώνει το προϊόν το οποίο του έχει γίνει λάθος και η επιστροφή του προϊόντος γίνεται σε διάστημα 15 ημερών στη διεύθυνση Γ. Λασσάνη, αρ.2, Κρόκος Κοζάνης, χωρίς χρέωση μεταφορικών.

Η δήλωση ποιοτικού προβλήματος γίνεται από τον πελάτη στο τηλέφωνο 6955808035 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε:

1.βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

  1. θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης.
  2. Το δικαίωμα αλλαγής/ επιστροφής αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος.

Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή τηλεφωνικώς μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος αλλαγής/επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος/προϊόντων κατά τα ανωτέρω, και εφόσον επιλέξετε την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού και όχι την αλλαγή του προϊόντος με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον η παραγγελία πληρώθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στη χρεωθείσα πιστωτική κάρτα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος, ενώ σε περίπτωση που η παραγγελία είχε πληρωθεί μέσω αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος, με πίστωση του λογαριασμού του οποίου είστε δικαιούχος, και που θα μας υποδείξετε και θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιστροφή των χρημάτων είναι ανέξοδη, δηλαδή σας επιστέφουμε ολόκληρη την αξία του προϊόντος που επιστρέφετε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

  1. Τροποποίηση/ακύρωση παραγγελίας

Η δήλωση τροποποίησης ή ακύρωσης της παραγγελίας, μετά την καταχώρηση της στο www.thegreekgrocery.grγίνεται από τον πελάτη στο τηλέφωνο 6955808035 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Δυνατότητα ακύρωσης/τροποποίησης θα υπάρχει στην περίπτωση που η «The Greek  Grocery  Single Member P.C.», δεν έχει ήδη αποστείλει την παραγγελία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως καταναλωτές έχετε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, και εμείς θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Η εξ αποστάσεως σύμβαση, αρχειοθετείται μετά τη σύναψη της, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η γλώσσα στην οποία θα συναφθεί η εξ αποστάσεως σύμβαση, είναι η ελληνική.

Για τις συμβάσεις πώλησης η προθεσμία αυτή λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο αποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης επιλέγοντας έναν από τους εξής τρόπους: 1) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, 2) κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή

2.την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή

3.σαφώς εξατομικευμένων την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία

4.την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής